Download citation

Determination of asteroid masses - II. (6) Hebe, (10) Hygiea, (15) Eunomia, (52) Europa, (88) Thisbe, (444) Gyptis, (511) Davida and (704) Interamnia

A&A, 374 2 (2001) 703-711
DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20010731