Free Access

Table B.4

Methanol.

G35.20 A G35.20 B1 G35.20 B2 G35.20 B3 G35.03 A
Transition Frequency FWHM T peak FWHM T peak FWHM T peak FWHM T peak FWHM T peak
(MHz) (km s-1) (K) (km s-1) (K) (km s-1) (K) (km s-1) (K) (km s-1) (K)

CH3OH ν = 0

110,11–102,8 334 970 blended blended blended 1.43 ± 0.06 1.22 ± 0.04 out of window
22,1–31,2- - 335 134 5.28 ± 0.09 70.1 ± 0.7 2.89 ± 0.10 37.27 ± 1.14 2.4 ± 0.1 28 ± 1 2.40 ± 0.04 48.7 ± 0.7 5.2 ± 0.2 26.0 ± 0.7
161,15–16−1,16 335 222 6.0 ± 0.3 1.83 ± 0.06 blended blended 1.4 ± 0.2 0.9 ± 0.1 2.3 ± 0.1 1.27 ± 0.05
73,4–80,8 335 363 blended blended blended 1.2 ± 0.2 0.8 ± 0.1 <3σ
71,7–61,6++ 335 582 6.2 ± 0.1 77 ± 2 3.47 ± 0.11 48.98 ± 1.19 3.3 ± 0.2 45 ± 2 2.89 ± 0.06 55 ± 1 6.1 ± 0.1 34.5 ± 0.4
258,18–267,19- - 335 702 5.8 ± 0.1 7.3 ± 0.1 1.3 ± 0.4 0.5 ± 0.1 blended 3.1 ± 0.2 1.10 ± 0.06 <3σ
147,8–156,9++ 336 438 5.42 ± 0.08 47.8 ± 0.6 2.52 ± 0.05 19.26 ± 0.51 2.2 ± 0.1 11.1 ± 0.5 2.34 ± 0.01 27.8 ± 0.4 4.23 ± 0.09 17.3 ± 0.4
121,11–120,12-+ 336 865 6.4 ± 0.2 106 ± 3 4.11 ± 0.07 90.75 ± 0.76 3.1 ± 0.1 59 ± 2 2.87 ± 0.06 72 ± 1 <3σ
33,0–42,2 337 136 5.04 ± 0.06 52.3 ± 0.5 2.56 ± 0.09 24.08 ± 0.44 2.4 ± 0.1 18.8 ± 0.8 2.37 ± 0.02 34.1 ± 0.4 4.6 ± 1.3 16.6 ± 0.4
20−6,14–21−5,16 337 838 5.51 ± 0.09 21.7 ± 0.4 1.70 ± 0.08 7.55 ± 0.18 2.0 ± 0.1 2.8 ± 0.2 2.30 ± 0.05 11.4 ± 0.2 4.9 ± 0.9 9.0 ± 0.3
70,7–60,6 338 125 6.3 ± 0.5 76 ± 2 3.26 ± 0.11 50.87 ± 1.14 3.2 ± 0.2 43 ± 2 2.9 ± 0.1 56 ± 1 6.4 ± 1.8 33.0 ± 0.6
7−1,7–6−1,6 338 345 6.3 ± 0.5 77 ± 2 3.33 ± 0.12 50.71 ± 1.06 2.6 ± 0.1 42 ± 3 2.8 ± 0.1 57 ± 1 6.7 ± 1.6 34.2 ± 0.5
76,2–66,1 338 405 4.2 ± 0.2 53 ± 1 2.12 ± 0.22 23.13 ± 1.67 2.9 ± 0.2 26 ± 1 1.74 ± 0.06 28.9 ± 0.8 <3σ
70,7–60,6++ 338 409 4.9 ± 0.4 70 ± 7 3.91 ± 0.15 49.83 ± 1.09 2.9 ± 0.1 39.9 ± 0.9 3.25 ± 0.09 52.7 ± 1.0 8 ± 1 37.4 ± 1.0
7−6,1–6−6,0 338 431 6.0 ± 0.5 62 ± 2 2.69 ± 0.15 28.31 ± 0.33 2.4 ± 0.4 20.1 ± 0.8 2.37 ± 0.06 40.3 ± 0.6 5.5 ± 0.2 21.3 ± 0.6
76,1–66,0++ 338 442 5.9 ± 0.3 70 ± 1 2.87 ± 0.11 34.19 ± 1.11 2.6 ± 0.5 26 ± 1 2.49 ± 0.08 45.9 ± 0.8 5.8 ± 0.2 23.4 ± 0.6
7−5,2–6−5,1 338 456 5.8 ± 0.2 72.0 ± 0.8 3.15 ± 0.08 37.40 ± 0.75 2.7 ± 0.7 31 ± 1 2.59 ± 0.07 48.1 ± 0.7 <3σ
75,3–65,2 338 475 5.94 ± 0.08 70.3 ± 0.7 3.04 ± 0.04 36.37 ± 0.33 2.7 ± 0.6 30 ± 1 2.5 ± 0.1 48 ± 1 5.5 ± 0.2 24.2 ± 0.6
75,3–65,2++ 338 486 6.0 ± 0.4 76 ± 2 3.16 ± 0.10 42.02 ± 1.16 2.8 ± 0.7 35 ± 1 2.64 ± 0.09 51.5 ± 0.9 6.0 ± 0.2 27.8 ± 0.6
7−4,4–6−4,3 338 504 6.7 ± 0.1 74.6 ± 0.9 3.16 ± 0.11 42.27 ± 1.21 3.0 ± 0.7 37 ± 2 2.5 ± 0.2 50 ± 2 5.5 ± 0.2 26.8 ± 0.5
74,0–64,0- - 338 512 5.2 ± 0.1 81.6 ± 0.9 3.50 ± 0.11 52.13 ± 1.33 2.7 ± 0.6 46 ± 1 3.0 ± 0.1 56 ± 1 6.7 ± 0.2 35.9 ± 0.5
72,6–62,5- - 338 513 blended with 338 512 blended with 338 512 blended with 338 512 blended with 338 512 blended with 338 512
74,3–64,2 338 530 6.5 ± 0.2 75 ± 1 3.05 ± 0.09 43.24 ± 0.73 2.8 ± 0.8 36 ± 2 2.6 ± 0.1 52 ± 1 5.8 ± 0.1 29.0 ± 0.5
73,5–63,4++ 338 541 5.0 ± 0.3 87 ± 2 4.34 ± 0.07 69.05 ± 0.72 4.7 ± 0.1 51 ± 1 4.2 ± 0.3 61 ± 3 7.04 ± 0.10 43.5 ± 0.4
73,4–63,3- - 338 543 3.9 ± 0.4 41 ± 4 blended with 338 541 blended with 338 541 4.4 ± 0.2 61 ± 2 blended with 338 541
7−3,5–6−3,4 338 560 5.9 ± 0.4 80 ± 2 3.22 ± 0.12 45.52 ± 0.89 3.0 ± 0.89 40 ± 2 2.7 ± 0.1 54 ± 1 6.2 ± 1.6 30.2 ± 0.5
73,4–63,3 338 583 5.9 ± 0.4 81 ± 2 3.25 ± 0.11 46.95 ± 0.88 3 ± 1 41 ± 2 2.8 ± 0.1 55 ± 1 6.2 ± 1.5 31.2 ± 0.5
71,6–61,5 338 615 5.1 ± 0.1 81 ± 2 3.25 ± 0.22 38.08 ± 3.08 2.8 ± 0.2 39 ± 2 2.6 ± 0.2 50 ± 7 8.2 ± 1.6 41.4 ± 0.5
72,5–62,4++ 338 640 6.2 ± 0.3 78 ± 1 3.23 ± 0.12 48.64 ± 0.91 3 ± 1 42 ± 2 2.8 ± 0.1 55 ± 1 7 ± 1 31.4 ± 0.6
42,2–4−1,4 347 370 blended 1.3 ± 0.3 0.8 ± 0.1 blended blended <3σ
52,3–5−1,5 347 507 blended 0.9 ± 0.2 0.7 ± 0.1 blended 2.1 ± 0.3 0.69 ± 0.07 3.4 ± 0.3 1.66 ± 0.06
62,4–6−1,6 347 745 blended blended blended 1.7 ± 0.3 0.49 ± 0.07 2.9 ± 1.3 0.5 ± 0.1
72,5–7−1,7 348 123 1.3 ± 0.3 1.2 ± 0.2 blended blended 1.0 ± 0.4 0.6 ± 0.2 1.7 ± 0.2 1.10 ± 0.04
82,6–8−1,8 348 682 4.1 ± 1.5 1.6 ± 0.1 blended blended 1.1 ± 0.2 0.7 ± 0.1 <3σ
141,13–140,14-+ 349 107 5.3 ± 0.1 122 ± 1 3.81 ± 0.07 85.18 ± 1.30 2.8 ± 0.1 57 ± 2 2.80 ± 0.07 74 ± 2 7.9 ± 0.1 43.0 ± 0.5
92,7–9−1,9 349 470 blended 1.8 ± 0.1 1.11 ± 0.06 blended 0.8 ± 0.5 0.7 ± 0.2 1.9 ± 0.2 0.79 ± 0.07

CH3OH ν = 1

71,7–61,6++ 337 297 6.2 ± 0.1 65.2 ± 0.5 3.0 ± 0.2 29.2 ± 0.4 2.7 ± 0.5 20 ± 1 2.8 ± 0.1 38 ± 2 1 ± 1.6 15 ± 5
72,2–62,2 337 303 3.9 ± 0.3 20.1 ± 0.8 2.43 ± 0.44 9.06 ± 1.01 1.3 ± 0.2 3.8 ± 0.5 2.22 ± 0.06 13.0 ± 0.3 4.9 ± 1.0 11.0 ± 2.7
76,1–66,0++ 337 464 5.7 ± 0.1 34.3 ± 0.5 2.1 ± 0.2 12.5 ± 0.4 2.1 ± 0.2 6.4 ± 0.3 2.36 ± 0.07 17.3 ± 0.4 5.8 ± 1.0 12.8 ± 0.3
1010,1–99,1 - 337 473 5.9 ± 0.3 16.1 ± 0.5 1.64 ± 0.09 3.9 ± 0.2 2.3 ± 0.2 1.41 ± 0.09 3.2 ± 0.2 4.8 ± 0.2 5.3 ± 0.1 7.7 ± 0.1
7−6,2–6−6,1 337 491 5.9 ± 0.1 30.2 ± 0.6 2.5 ± 0.2 9.5 ± 0.4 2.2 ± 0.1 5.0 ± 0.3 2.65 ± 0.04 11.7 ± 0.1 6.1 ± 0.8 11.5 ± 0.3
73,5–63,4 337 519 5.3 ± 0.2 48.8 ± 0.7 2.4 ± 0.2 19.0 ± 0.4 2.3 ± 0.2 11.9 ± 0.5 2.32 ± 0.04 28.3 ± 0.3 4.7 ± 1.2 16.6 ± 0.4
75,3–65,2++ 337 546 5.7 ± 0.2 48.6 ± 0.7 2.5 ± 0.1 19.2 ± 0.3 2.2 ± 0.3 12.2 ± 0.7 2.47 ± 0.07 28.2 ± 0.6 5.4 ± 1.6 15.9 ± 0.5
74,4–64,3 337 582 5.9 ± 0.2 53.4 ± 0.8 3.3 ± 0.2 25 ± 3 2.2 ± 0.2 12 ± 1 3.6 ± 0.1 33 ± 1 5.8 ± 0.5 17.7 ± 1.6
7−2,5–6−2,4 337 605 5.1 ± 0.2 53.8 ± 0.9 2.29 ± 0.08 24.4 ± 0.7 2.5 ± 0.2 16.8 ± 0.4 2.33 ± 0.04 30.9 ± 0.5 3.4 ± 0.2 18.8 ± 0.7
7−3,4–6−3,3 337 611 5.0 ± 0.2 57.8 ± 1.0 2.92 ± 0.08 25.2 ± 0.5 2.2 ± 0.8 17 ± 2 2.44 ± 0.04 37.4 ± 0.5 5.5 ± 0.2 21.9 ± 0.4
72,5–62,4++ 337 626 5.37 ± 0.10 64.5 ± 0.9 2.7 ± 0.1 28.6 ± 0.8 2.5 ± 0.5 21 ± 1 2.41 ± 0.08 40.7 ± 0.8 5.0 ± 0.1 21.4 ± 0.4
72,6–62,5- - 337 636 4.69 ± 0.10 56.7 ± 0.9 2.6 ± 0.1 29.5 ± 0.9 2.7 ± 0.3 21.0 ± 0.6 2.3 ± 0.2 39 ± 2 5.7 ± 0.2 23.6 ± 0.4
71,7–61,6 337 642 8.6 ± 0.2 73.9 ± 0.6 2.0 ± 0.5 38 ± 21 2 ± 1 23 ± 30 1.8 ± 0.3 31 ± 29 3.1 ± 0.9 19.0 ± 32.5
70,7–60,6 337 644 blended with 337 642 2 ± 1 36 ± 22 2 ± 2 23 ± 26 2 ± 2 37 ± 34 4 ± 3 22 ± 20
7−4,3–6−4,2 337 646 blended with 337 642 2 ± 1 25 ± 14 2 ± 2 6 ± 7 2 ± 2 25 ± 30 5 ± 3 16 ± 10
7−5,3–6−5,2 337 648 blended with 337 642 2 ± 1 10 ± 9 blended 2 ± 1 11 ± 16 <3σ
73,5–63,4++ 337 655 4.88 ± 0.09 55.2 ± 0.7 2.7 ± 0.1 24.9 ± 0.6 2.4 ± 0.3 17.3 ± 0.6 2.44 ± 0.04 35.4 ± 0.4 4.7 ± 0.3 20.6 ± 0.6
72,6–62,5 337 671 5.4 ± 0.2 52.4 ± 0.7 2.5 ± 0.1 21.0 ± 0.8 2.3 ± 0.3 13.9 ± 0.6 2.33 ± 0.03 31.2 ± 0.3 4.9 ± 1.3 17.4 ± 0.4
74,3–64,2++ 337 685 5.5 ± 0.2 55.5 ± 0.7 2.6 ± 0.1 23.1 ± 0.3 2.3 ± 0.4 14.7 ± 0.7 2.39 ± 0.03 33.1 ± 0.3 5.1 ± 1.3 19.3 ± 0.4
7−1,6–6−1,5 337 708 5.6 ± 0.2 50.6 ± 0.7 2.5 ± 0.1 20.2 ± 0.8 2.3 ± 0.3 12.6 ± 0.5 2.5 ± 0.1 29 ± 1 5.2 ± 1.4 17.2 ± 0.5
70,7–60,6++ 337 749 5.6 ± 0.1 52.7 ± 0.6 2.7 ± 0.3 20.9 ± 0.6 2.4 ± 0.4 12.4 ± 0.8 2.50 ± 0.03 29.4 ± 0.3 5.2 ± 1.4 18.0 ± 0.5
71,6–61,5- - 337 969 5.5 ± 0.1 60.8 ± 0.6 2.75 ± 0.07 27.6 ± 0.6 2.4 ± 0.4 19.5 ± 0.8 2.45 ± 0.04 38.6 ± 0.4 5.1 ± 1.5 20.2 ± 0.5
193,17–192,18 347 448 5.5 ± 0.1 27.6 ± 0.6 1.9 ± 0.1 9.2 ± 0.5 2.0 ± 0.2 4.1 ± 0.4 2.36 ± 0.06 9.8 ± 0.2 <3σ
153,13–164,13 350 288 5.5 ± 0.2 48.5 ± 0.8 2.2 ± 0.1 16.0 ± 0.7 2.0 ± 0.2 7.9 ± 0.7 2.25 ± 0.04 24.3 ± 0.3 5.4 ± 0.1 18.0 ± 0.4

CH3OH ν = 2

71,2–61,2++ 336 606 6.0 ± 0.1 19.2 ± 0.4 1.6 ± 0.2 5.4 ± 0.3 1.7 ± 0.3 2.6 ± 0.2 2.28 ± 0.07 7.8 ± 0.1 5.2 ± 0.2 7.7 ± 0.2
76,−2–66,−2 336 970 5.7 ± 0.2 8.0 ± 0.2 blended blended 2.8 ± 0.1 1.85 ± 0.07 5.7 ± 0.2 2.19 ± 0.07
73,2–63,2 - - 337 022 5.4 ± 0.5 4.1 ± 0.2 0.8 ± 0.2 0.8 ± 0.1 1.0 ± 0.4 0.6 ± 0.2 1.3 ± 0.2 1.2 ± 0.2 3.5 ± 0.2 2.08 ± 0.08
72,2–62,2 ++ 337 030 5.6 ± 0.2 10.2 ± 0.1 1.6 ± 0.1 2.51 ± 0.08 1.6 ± 0.2 1.2 ± 0.1 2.23 ± 0.09 3.2 ± 0.1 5.4 ± 0.1 4.62 ± 0.06
74,2–64,2 337 066 blended 2 ± 1 0.7 ± 0.3 0.9 ± 0.4 0.6 ± 0.2 2.8 ± 0.2 1.56 ± 0.08 blended
75,2–65,2 337 079 blended 1.2 ± 0.2 0.67 ± 0.08 0.86 ± 0.09 0.54 ± 0.03 1.7 ± 0.2 0.8 ± 0.1 4.3 ± 1.1 2.2 ± 0.1
75,2–65,2 ++ 337 099 6.6 ± 0.2 7.5 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.9 ± 0.1 1.9 ± 0.3 0.8 ± 0.1 2.0 ± 0.1 2.7 ± 0.2 3.4 ± 0.4 2.60 ± 0.05
71,2–61,2 337 114 6.3 ± 0.2 9.1 ± 0.2 1.29 ± 0.05 2.15 ± 0.05 1.7 ± 0.1 1.30 ± 0.05 2.0 ± 0.2 3.0 ± 0.2 3.3 ± 0.2 4.32 ± 0.09
76,2–66,2 - - 337 118 blended with 337 114 1.8 ± 0.7 0.6 ± 0.2 1.7 ± 0.6 0.5 ± 0.1 2.5 ± 0.3 0.70 ± 0.07 2.1 ± 0.4 2.3 ± 0.7
76,2–66,2 337 159 5.5 ± 0.2 4.8 ± 0.2 1.1 ± 0.2 1.2 ± 0.1 1.5 ± 0.6 0.7 ± 0.2 2.1 ± 0.1 1.8 ± 0.1 3.6 ± 0.3 2.37 ± 0.10
74,2–64,2 - - 337 175 6.2 ± 0.2 8.7 ± 0.2 1.38 ± 0.07 2.41 ± 0.07 1.8 ± 0.4 0.9 ± 0.1 2.3 ± 0.2 3.0 ± 0.2 4.4 ± 0.3 4.10 ± 0.10
70,2–60,2 337 186 5.8 ± 0.2 13.4 ± 0.3 1.49 ± 0.04 3.96 ± 0.07 2.2 ± 0.2 1.5 ± 0.1 2.7 ± 0.2 5.1 ± 0.2 4.0 ± 0.6 6.6 ± 1.8
75,2–65,2 - - 337 198 5.6 ± 0.1 15.8 ± 0.3 3.2 ± 0.2 7.2 ± 0.4 3.0 ± 0.5 2.0 ± 0.3 3.3 ± 0.1 8.8 ± 0.3 5.7 ± 0.4 6.5 ± 0.2
73,−2–63,−2 337 252 5.7 ± 0.1 26.0 ± 0.5 1.83 ± 0.08 9.5 ± 0.2 2.0 ± 0.2 4.4 ± 0.2 2.35 ± 0.08 12.2 ± 0.4 4.7 ± 0.7 10.0 ± 0.2
74,2–64,2 ++ 337 274 blended 1.73 ± 0.09 9.9 ± 0.2 2.08 ± 0.09 5.0 ± 0.2 2.25 ± 0.07 13.8 ± 0.4 4.3 ± 0.2 11.6 ± 0.2
7−2,2–6−2,2 337 279 blended 1.4 ± 0.2 5.3 ± 0.5 1.6 ± 0.1 3.5 ± 0.2 2.3 ± 0.1 7.8 ± 0.4 2.8 ± 0.3 7.2 ± 0.5
70,2–60,2 337 284 6.5 ± 0.2 39.7 ± 0.8 2.3 ± 0.3 14.3 ± 0.7 2.1 ± 0.2 8.4 ± 0.4 2.47 ± 0.05 20.3 ± 0.4 5.9 ± 0.2 14.8 ± 0.2
7−1,2–6−1,2 337 312 5.5 ± 0.1 33.7 ± 0.6 2.0 ± 0.1 12.6 ± 0.3 2.1 ± 0.2 6.9 ± 0.3 2.27 ± 0.04 17.4 ± 0.3 5.8 ± 2.0 11.4 ± 0.6
71,−2–61,−2 337 878 5.87 ± 0.09 17.8 ± 0.4 1.72 ± 0.08 5.7 ± 0.2 1.77 ± 0.06 2.3 ± 0.1 2.26 ± 0.07 7.2 ± 0.2 6.2 ± 0.8 7.9 ± 0.2

CHOH ν = 0

13 1,12–13 0,13 335 775 5.4 ± 0.2 7.8 ± 0.3 1.70 ± 0.09 3.8 ± 0.2 1.30 ± 0.11 1.6 ± 0.1 2.27 ± 0.09 4.3 ± 0.1 <3σ

8 1,7–7 2,5 336 100 5.3 ± 0.9 3.9 ± 0.5 1.3 ± 0.3 0.83 ± 0.10 <3σ 1.9 ± 0.1 <3σ
4 0,4–3 1,3 336 743 8.9 ± 1.0 4.8 ± 0.2 3.4 ± 0.2 1.6 ± 0.2 <3σ 2.7 ± 0.2 1.46 ± 0.07 <3σ
8 3,6–9 2,8 347 865 6.2 ± 0.3 6.4 ± 0.2 1.21 ± 0.19 0.9 ± 0.1 1.78 ± 0.24 0.9 ± 0.1 2.9 ± 0.2 1.41 ± 0.08 <3σ
15 1,14–15 0,15 348 053 blended 1.46 ± 0.15 2.6 ± 0.2 1.45 ± 0.06 1.33 ± 0.05 2.0 ± 0.2 3.1 ± 0.2 <3σ
4 1,3–3 0,3 350 246 blended 2.15 ± 0.26 2.3 ± 0.2 1.89 ± 0.29 1.0 ± 0.1 blended <3σ

13CH3OH ν = 0

121,11–120,12-+ 335 560 5.04 ± 0.10 48.3 ± 0.8 2.4 ± 0.1 19.8 ± 0.5 2.2 ± 0.1 13.0 ± 0.6 2.26 ± 0.04 29.4 ± 0.5 4.6 ± 0.1 16.1 ± 0.3
141,13–140,14-+ 347 188 5.3 ± 0.2 47.9 ± 1.2 2.05 ± 0.08 18.9 ± 0.6 2.1 ± 0.1 11.2 ± 0.6 2.31 ± 0.03 30.6 ± 0.4 4.6 ± 0.1 14.1 ± 0.2
134,9–143,11 347 788 5.0 ± 0.2 9.1 ± 0.2 1.5 ± 0.2 2.2 ± 0.2 1.8 ± 0.2 1.2 ± 0.1 2.18 ± 0.10 3.4 ± 0.1 2.5 ± 0.3 2.4 ± 0.2
213,19–204,16++ 347 848 blended blended blended 2.1 ± 0.2 1.16 ± 0.07 2.2 ± 0.8 1.7 ± 0.3
110,11–101,9 348 100 5.1 ± 0.4 20.1 ± 0.3 1.8 ± 0.1 9.8 ± 0.6 1.9 ± 0.1 5.6 ± 0.3 2.15 ± 0.05 14.7 ± 0.3 4.0 ± 0.1 7.1 ± 0.2
192,17–181,18 ++ 348 942 blended blended blended blended <3σ
213,18–204,17- - 349 996 blended blended blended blended <3σ
11,1–00,0++ 350 103 4.9 ± 0.2 26.8 ± 0.9 2.03 ± 0.08 12.7 ± 0.4 1.9 ± 0.2 9.1 ± 0.6 2.10 ± 0.03 19.6 ± 0.3 3.9 ± 0.1 8.3 ± 0.2
81,7–72,5 350 422 blended 1.51 ± 0.10 6.7 ± 0.5 2.12 ± 0.03 5.23 ± 0.07 3.5 ± 0.2 15.8 ± 0.6 blended

CH2DOH

182,17–173,14 335 796 blended 1.9 ± 0.5 0.64 ± 0.06 1.3 ± 0.7 0.5 ± 0.1 2.1 ± 0.2 1.9 ± 0.1 <3σ
81,7–70,7 335 997 3.1 ± 0.8 3.0 ± 1.9 1.8 ± 0.1 2.23 ± 0.07 1.1 ± 0.2 0.8 ± 0.1 2.10 ± 0.09 2.7 ± 0.1 <3σ
192,18–191,19 336 325 blended 1.1 ± 0.1 0.64 ± 0.06 blended 3.1 ± 0.3 0.97 ± 0.08 <3σ
90,9–81,8 337 349 blended 2.5 ± 0.2 6.6 ± 0.3 1.5 ± 0.3 2.0 ± 0.3 2.2 ± 0.1 9.4 ± 0.3 <3σ
122,11–113,9 337 977 blended 1.0 ± 0.2 1.1 ± 0.2 1.56 ± 0.07 0.49 ± 0.02 2.0 ± 0.1 1.32 ± 0.06 <3σ
91,8–82,6 338 463 blended 2.0 ± 1.5 1.7 ± 1.0 2.1 ± 3.3 1.7 ± 1.3 2.0 ± 0.8 2.2 ± 0.4 <3σ
204,17–203,17 346 924 1.3 ± 0.2 4.5 ± 0.7 blended blended 3.8 ± 0.1 1.52 ± 0.03 <3σ
204,16–203,18 347 222 2.3 ± 0.4 4.2 ± 1.4 <3σ <3σ 2.0 ± 0.5 1.4 ± 0.1 <3σ
194,16–193,16 347 371 3.1 ± 1.5 2.3 ± 0.7 2.0 ± 0.2 0.82 ± 0.08 blended 2.1 ± 0.4 0.6 ± 0.1 <3σ
194,15–193,17 347 610 blended 2.15 ± 2.06 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.4 0.5 ± 0.2 blended <3σ
184,15–183,15 347 767 blended 1.1 ± 0.3 0.6 ± 0.2 0.9 ± 0.1 0.59 ± 0.06 1.8 ± 0.2 0.85 ± 0.07 <3σ
184,14–183,16 347 953 5.43 ± 0.09 4.48 ± 0.05 1.9 ± 0.3 0.7 ± 0.1 blended 2.1 ± 0.3 0.7 ± 0.1 <3σ
41,3–40,4 348 161 blended 1.9 ± 0.1 8.4 ± 0.4 1.6 ± 0.3 4.2 ± 1.4 2.36 ± 0.04 16.1 ± 0.3 5.3 ± 0.2 0.93 ± 0.06
164,13–163,13 348 427 2.0 ± 0.3 3.2 ± 0.3 1.5 ± 0.1 2.1 ± 0.1 blended 1.8 ± 0.3 1.8 ± 0.3 <3σ
164,12–163,14 348 529 blended blended 2.0 ± 0.6 5.1 ± 1.1 blended <3σ
101,10–92,8 348 592 blended 1.8 ± 0.2 1.00 ± 0.09 1.1 ± 0.3 0.8 ± 0.2 2.2 ± 0.4 1.0 ± 0.1 <3σ
131,12–122,11 348 668 partially blended 1.1 ± 0.4 0.8 ± 0.1 1.4 ± 0.2 0.91 ± 0.04 1.0 ± 0.2 0.8 ± 0.2 <3σ
154,12–153,12 348 699 blended 1.52 ± 0.09 1.72 ± 0.09 1.6 ± 0.3 0.9 ± 0.1 1.7 ± 0.2 2.3 ± 0.2 <3σ
144,11–143,11 348 939 blended 1.32 ± 0.07 2.3 ± 0.1 blended 2.2 ± 0.1 2.4 ± 0.1 <3σ
144,10–143,12 348 990 blended 1.3 ± 0.2 2.3 ± 0.2 1.3 ± 0.2 0.9 ± 0.1 blended <3σ
134,10–133,10 349 149 6.1 ± 0.3 4.3 ± 0.2 1.3 ± 0.1 2.3 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 2.10 ± 0.09 3.1 ± 0.1 <3σ
134,9–133,11 349 184 6.1 ± 0.4 4.4 ± 0.1 1.43 ± 0.06 2.42 ± 0.09 1.0 ± 0.4 1.0 ± 0.4 1.9 ± 0.1 3.4 ± 0.2 <3σ
124,9–123,9 349 334 2.6 ± 0.2 6.6 ± 0.3 1.8 ± 0.2 2.7 ± 0.3 2.7 ± 0.1 6.8 ± 0.2 blended <3σ
124,8–123,10 349 356 blended 1.84 ± 0.07 4.1 ± 0.1 1.3 ± 0.5 1.1 ± 0.3 2.19 ± 0.06 3.73 ± 0.09 <3σ
132,12–131,12 349 411 blended 1.8 ± 0.3 3.8 ± 0.3 1.3 ± 0.3 1.7 ± 0.2 1.91 ± 0.07 4.2 ± 0.1 <3σ
114,8–113,8 349 495 6.3 ± 0.3 7.9 ± 0.3 1.62 ± 0.09 3.4 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.6 ± 0.1 2.7 ± 0.1 4.9 ± 0.2 <3σ
114,7–113,9 349 509 5.8 ± 0.4 5.5 ± 0.3 1.70 ± 0.09 3.7 ± 0.2 1.7 ± 0.6 1.2 ± 0.2 1.97 ± 0.08 4.4 ± 0.2 <3σ
104,7–103,7 349 636 5.3 ± 0.2 9.7 ± 0.3 1.7 ± 0.1 4.5 ± 0.3 1.2 ± 0.2 1.7 ± 0.1 2.13 ± 0.04 5.51 ± 0.08 <3σ
104,6–103,8 349 644 6.6 ± 0.2 6.7 ± 0.3 1.43 ± 0.07 4.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 2.0 ± 0.3 1.89 ± 0.06 5.4 ± 0.2 <3σ
94,6–93,6 349 757 2.6 ± 0.3 10.4 ± 0.8 1.7 ± 0.2 3.6 ± 0.4 1.6 ± 0.3 1.7 ± 0.2 2.12 ± 0.07 5.8 ± 0.1 <3σ
94,5–93,7 349 762 3.9 ± 0.6 6.8 ± 0.3 1.7 ± 0.1 4.1 ± 0.2 0.9 ± 0.3 1.6 ± 0.5 1.98 ± 0.06 5.5 ± 0.1 <3σ
84,5–83,5 349 862 blended 349 864 1.4 ± 0.2 3.9 ± 0.4 1.5 ± 0.1 2.3 ± 0.1 3.6 ± 0.2 7.3 ± 0.3 <3σ
84,4–83,6 349 864 blended with 349 862 1.7 ± 0.2 4.7 ± 0.2 0.9 ± 0.3 1.2 ± 0.2 blended with 349 862 <3σ
74,4–73,4 349 952 6.2 ± 0.2 14.2 ± 0.4 2.07 ± 0.03 7.6 ± 0.1 1.8 ± 0.1 3.2 ± 0.2 2.31 ± 0.04 10.1 ± 0.2 <3σ
64,3–63,3 350 027 5.4 ± 0.4 13.8 ± 0.8 1.67 ± 0.04 7.2 ± 0.2 1.7 ± 0.2 3.0 ± 0.2 2.11 ± 0.04 10.3 ± 0.2 <3σ
54,2–53,2 350 090 6.3 ± 0.6 10.8 ± 0.6 1.81 ± 0.09 6.2 ± 0.3 1.4 ± 0.2 2.8 ± 0.3 2.07 ± 0.02 8.07 ± 0.07 <3σ
44,1–43,1 350 141 blended 1.71 ± 0.08 3.6 ± 0.1 2.1 ± 0.4 1.7 ± 0.2 3.7 ± 0.1 5.7 ± 0.1 <3σ
62,5–51,5 350 454 blended 1.5 ± 0.2 3.4 ± 0.2 1.3 ± 0.1 1.13 ± 0.08 1.9 ± 0.1 3.8 ± 0.2 <3σ
51,4–50,5 350 632 5.5 ± 0.4 13.3 ± 0.7 1.92 ± 0.09 8.4 ± 0.3 1.7 ± 0.2 4.7 ± 0.4 2.07 ± 0.04 12.1 ± 0.2 <3σ

Notes. Partially blended with other lines, double peaked.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.