Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

This article has been cited by the following article(s):

East Asian VLBI Network observations of active galactic nuclei jets: imaging with KaVA+Tianma+Nanshan

Yu-Zhu Cui, Kazuhiro Hada, Motoki Kino, Bong-Won Sohn, Jongho Park, Hyun-Wook Ro, Satoko Sawada-Satoh, Wu Jiang, Lang Cui, Mareki Honma, Zhi-Qiang Shen, Fumie Tazaki, Tao An, Ilje Cho, Guang-Yao Zhao, Xiao-Peng Cheng, Kotaro Niinuma, Kiyoaki Wajima, Ying-Kang Zhang, Noriyuki Kawaguchi, Juan-Carlos Algaba, Shoko Koyama, Tomoya Hirota, Yoshinori Yonekura, Nobuyuki Sakai, Bo Xia, Yong-Bin Jiang, Lin-Feng Yu, Wei Gou, Ju-Yeon Hwang, Yong-Chen Jiang, Yun-Xia Sun, Dong-Kyu Jung, Hyo-Ryoung Kim, Jeong-Sook Kim, Hideyuki Kobayashi, Jee-Won Lee, Jeong-Ae Lee, Hua Zhang, Guang-Hui Li, Zhi-Qiang Xu, Peng Li, Jung-Hwan Oh, Se-Jin Oh, Chung-Sik Oh, Tomoaki Oyama, Duk-Gyoo Roh, Katsunori-M. Shibata, Wen Guo, Rong-Bing Zhao, Wei-Ye Zhong, Jin-Qing Wang, Wen-Jun Yang, Hao Yan, Jae-Hwan Yeom, Bin Li, Xiao-Fei Li, Jian-Ping Yuan, Jian Dong, Zhong Chen, Kazunori Akiyama, Keiichi Asada, Do-Young Byun, Yoshiaki Hagiwara, Jeffrey Hodgson, Tae-Hyun Jung, Kee-Tae Kim, Sang-Sung Lee, Kunwoo Yi, Qing-Hui Liu, Xiang Liu, Ru-Sen Lu, Masanori Nakamura, Sascha Trippe, Na Wang, Xue-Zheng Wang and Bo Zhang
Research in Astronomy and Astrophysics 21 (8) 205 (2021)
DOI: 10.1088/1674-4527/21/8/205
See this article

VLBA 24 and 43 GHz observations of massive binary black hole candidate PKS 1155 + 251

Xiaolong Yang, Xiang Liu, Jun Yang, et al.
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 471 (2) 1873 (2017)
DOI: 10.1093/mnras/stx1743
See this article

Investigation on young radio AGNs based on SDSS spectroscopy

Mai Liao and Minfeng Gu
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 491 (1) 92 (2020)
DOI: 10.1093/mnras/stz2981
See this article